Regulamin


Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aktywnego Nieporętu


1.
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
2.
Zajęcia są organizowane na świeżym powietrzu w różnych lokalizacjach na terenie gminy Nieporęt, które szczegółowo wskazane są w Grafiku zajęć dostępnym na stronie: https://www.aktywnynieporet.pl.
3.
Aktualny plan zajęć oraz wszelkie ważne informacje są zamieszczane na bieżąco na na stronie : https://www.aktywnynieporet.pl i na profilu na FB: https://www.facebook.com/aktywnynieporet.
4.
Uczestnik zgłaszający się na zajęcia potwierdza w oświadczeniu swój dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań medycznych i innych do uprawiania sportu i rekreacji oraz udziału w treningach.
5.
Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania płatności za zajęcia na rachunek bankowy nr 16 1140 2004 0000 3902 8129 6821 Vegeco.pl Grażyna Marczak lub na konto zdefiniowane na stronie https://aktywnynieporet.pl/oplaty-za-zajecia/.
6.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zajęć Aktywny Nieporęt w celach związanych z obsługą zajęć; na otrzymywanie informacji i ofert na temat związany z zajęciami sportowymi.
7.
Uczestnik ma obowiązek postępowania zgodnie ze wskazówkami i uwagami prowadzących zajęcia (zarówno w kwestii poprawnego wykonywania ćwiczeń, jak i bezpieczeństwa).
8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie zajęć.
9.
Organizator jest uprawniony do fotografowania zajęć w celach reklamowych i marketingowych. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie zdjęć i filmów przedstawiających uczestników zajęć i publikowanie ich na stronie Aktywnego Nieporętu w celu promocji zajęć.
10.
Akceptacja i podpisanie regulaminu przez uczestnika jest jednoznaczne z zawarciem umowy na udział w zajęciach sportowych Aktywny Nieporęt.
11.
Miesięczna opłata upoważnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Aktywny Nieporęt wykazanych w Grafiku. 
12.
Grafik zajęć nie jest stały. Zmiany w Grafiku uzależnione są od pory roku, pogody, frekwencji i zainteresowania uczestników. 

13.
Jednorazowe wydarzenia organizowane w weekend są dodatkowo płatne.