Zgłoszenie na zajęcia

Aby uczestniczyć w zajęciach Aktywnego Nieporętu:

  Po pierwsze - (jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz) - zaakceptuj regulamin, którego treść znajduje się tutaj, potwierdź oświadczenie zdrowotne oraz wyślij zgłoszenie
  regulamin oraz potwierdzam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w zajęciach sportowych Aktywny Nieporęt. Przyjmuję do wiadomości, że organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za odniesione przeze mnie w trakcie zajęć kontuzje i uszczerbki na zdrowiu, jak również za ewentualny, negatywny wpływ mojego udziału w zajęciach na stan mojego zdrowia.

  Po drugie – opłać miesięczny karnet w kwocie 150 zł. Możesz rónież dokonać opłaty za jednorazowe wejście na trening w kwocie 30 zł. Każdej opłaty dokonasz tutaj.

  Po trzecie – zaznacz w kalendarzu zajęcia, w których będziesz uczestniczyć.

  Wybierz wydarzenie w kalendarzu:

  Pamiętaj że:

  • Miesięczna opłata upoważnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Aktywny Nieporęt wykazanych w Grafiku.
  • Grafik zajęć nie jest stały. Zmiany w Grafiku uzależnione są od pory roku, pogody, frekwencji i zainteresowania uczestników.
  • Jednorazowe wydarzenia organizowane w weekend są dodatkowo płatne.